Wales Rugby League

Menu

Article

Welsh speaking school to be in Final

12th May 2012, 08:08

Welsh speaking school to be in Final

An all Welsh speaking side is guaranteed a place in the National Carnegie Champions Schools Rugby League Year 10 Final at The Twickenham Stoop on Friday 24th August.

An all Welsh speaking side is guaranteed a place in the National Carnegie Champions Schools Rugby League Year 10 Final at The Twickenham Stoop on Friday 24th August.


This is after both the Welsh speaking schools of Ysgol Gyfun Gymraeg Ystalyfera and Ysgol Gyfun Cwm Rhymni have made it through to the semi-finals, where they have been drawn against each other.

This game will be played at The Gnoll in Neath this Thursday 17th May (kick-off 2pm) and will double up as the Welsh Year 10 Regional Final as that encounter was recently postponed due to inclement weather.

The match is a repeat of last year's Year 9 Final where the two sides became famous for playing in the first ever game between two all Welsh speaking sides. Ystalyfera won 30-28 (pictured above), that game was covered by S4C and can be seen by clicking here.

Both schools qualified for the national rounds for being this year's Welsh finalists and they have stormed through the qualifiers beating their English opponents.

In Round 1 of the nationals, Cwm Rhymni beat Hinchley Wood of London 50-6 before going in to claim the massive scalp of Rose Bridge School of Wigan 30-22.

Meanwhile, Ystalyfera beat Brentwood County High School of London 26-22 before easily overcoming northern opponents Lawnswood of Leeds 32-20.

The semi-final match is part of a triple header at The Gnoll with the Welsh Year 8 Final between Pencoed and St Josephs of Newport kicking off at 11.15am before the Welsh Year 7 Final, coincidentally between Ystalyfera and Cwm Rhymni, takes place at 12.30pm.

Wales Rugby League's Development Manager Mark Jones said: "This is going to be a fantastic event for Rugby League in Wales and we are proud that not only will we have a Welsh school in the Final of the Year 10 Carnegie Champions Schools but a Welsh speaking school side who play and direct their matches in Welsh.

"The Rugby Football League will be attending and will be bringing the Challenge Cup, which will be available for photo opportunities and Daioni will also be there presenting trophies and giving out their flavoured milk products.

"Good luck to both sides and to the sides in the Year 7 and Year 8 Welsh Finals that are also being played that day.

"We look forward to seeing as many spectators at The Gnoll as possible to watch this historic semi-final."

 

Admission to the whole day costs £3 for adults and is free for children aged 16 and under.

 

Year 8 - Pencoed vs St Josephs (Newport) - Kick-Off – 11.15am

Year 7 - Ystalyfera vs Cwm Rhymni - Kick-Off – 12.30pm

Year 10 Welsh Final and National Semi-Final - Ystalyfera vs Cwm Rhymni - Kick Off – 2pm

 

 

CYMRAEG

 

Y mae’n bendant y bydd tim o Gymry Cymraeg yn cymryd rhan yn rownd derfynol Pencampwyr Ysgolion Cenedlaethol Carnegie Rygbi XIII Blwyddyn 10 yn stadiwm y Twickenham Stoop ar ddydd Gwener 24ain Awst.

Mae hyn ar ol i ysgolion uwchradd Cymraeg Ystalyfera ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni gyrraedd y rowndiau cyn- derfynol, lle y byddant yn gwynebu ei gilydd.

Bydd y gem yn cael ei chynnal ar Barc y Gnoll yng Nghastell Nedd ar ddydd Iau 17eg Mai (cic gyntaf 2pm) a bydd hefyd yn dyblu fel rownd derfynol rhanbarthol Blwyddyn 10 oherwydd gohiriad diweddar y gem arbennig yma.

Y mae’r ornest yn ail-adroddiad o rownd derfynol blwyddyn 9 y llynedd lle y daeth y ddwy ysgol yn enwog am chwarae y gem rygbi xiii gyntaf erioed rhwng dau dîm o siaradwyr Cymraeg. Daeth buddugoliaeth i Ystalyfera bryd hynny wrth iddynt guro Cwm Rhymni o 30-28 (uchod), darlledwyd rhan o’r gem ar S4C a gellid gweld yr eitem wrth glicio yma.

Roedd y ddwy ysgol yn gallu cymryd rhan yn y rowndiau cenedlaethol oherwydd eu rhan yn y rownd derfynol rhanbarthol ac maent wedi dod trwy’r rowndiau rhagbrofol yn curo eu gwrthwynebwyr o Loegr.

Yn y rownd gyntaf o’r gemau cenedlaethol, fe drechodd Cwm Rhymni Hinchley Wood o Lundain 50-6 cyn profi buddugoliaeth ysgubol yn erbyn Ysgol Rose Bridge, Wigan, 30-22.

Yn y cyfamser, fe gurodd Ystalyfera Ysgol Gyfun Brentwood County o Lundain 26-22 cyn ennill yn hawdd yn erbyn Lawnswood o Leeds 32-20.

Y mae’r gem yn y rownd gyn- derfynol yn rhan o ddiwrnod lle y bydd tair gem yn cael eu cynnal ar Barc y Gnoll gyda rownd derfynol Blwyddyn 8 rhwng Pencoed a St Joseph’s o Gasnewydd yn dechrau am 11.15am cyn rownd derfynol Blwyddyn 7, hefyd rhwng Ystalyfera a Chwm Rhymni, yn cymryd lle am 12.30pm.

Dywedodd Mark Jones, Rheolwr Datblygu Wales Rugby League,, ‘Bydd hwn yn ddigwyddiad ffantastig i rygbi xiii yng Nghymru a rydym yn falch mai nid yn unig y bydd yna ysgol o Gymru yn cymryd rhan yn rownd derfynol Pencampwyr Ysgolion ond hefyd mai ysgol Gymraeg ei hiaith sydd yn chwarae ac yn cyfarwyddo eu gemau yn yr iaith.

‘Bydd Rugby Football League (RFL) yn bresennol ac yn dod a Chwpan y Challenge Cup, a fydd ar gael am gyfle i dynnu llun a bydd Daioni yno hefyd yn cyflwyno tlysau ac yn rhoi llaeth.


‘Pob lwc i’r ddau dim ac i’r timau ym mlynyddoedd 7 ac 8 a fydd yn cystadlu yn rowndiau terfynol rhanbarth Cymru a fydd hefyd yn cael eu cynnal yr un diwrnod. Edrychwn ymlaen i weld gymaint a phosib o dorf ar y Gnoll i wylio’r gem hanesyddol hon’

 

Pris mynediad yn £ 3 i oedolion. Am ddim i blant 16 oed ac iau.

 

Blwyddyn 8 - Pencoed vs St Joseph’s (Casnewydd) - Cic gyntaf - 11.15am

Blwyddyn 7 - Ystalyfera vs Cwm Rhymni - Cic Gyntaf - 12.30pm

Blwyddyn 10 - Terfynol Cymraeg a Cenedlaethol Lled-Terfynol - Ystalyfera vs Cwm Rhymni - Cic Gyntaf - 2pm