Wales Rugby League

Menu

Article

Enillodd Glantaf tair gêmau mewn diwrnod

1st February 2017, 14:20

Enillodd Glantaf tair gêmau mewn diwrnod

Roedd yn brynhawn arbennig i Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf o Gaerdydd ar ol i flynyddoedd 7, 8 a 9 ddod yn fuddugol ymhob gem o rownd gyntaf Pencampwriaeth Cenedlaethol Ysgolion; gyda blwyddyn 7 ar y ffordd i Wembley.

Please scroll down for English translation...

 

Roedd yn brynhawn arbennig i Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf o Gaerdydd ar ol i flynyddoedd 7, 8 a 9 ddod yn fuddugol ymhob gem o rownd gyntaf Pencampwriaeth Cenedlaethol Ysgolion; gyda blwyddyn 7 ar y ffordd i Wembley.

 

Trechodd tim blwyddyn 7 Ysgol Gyfun Gatholig St John Fisher 24-10, gyda cheisiau gan Tom Weekley, dau gan Madoc Kitchener ac un gan Ifan Cox; gyda Weekley yn trosi ddwywaith.

 

Roedd blwyddyn 8 yn lwyddiannus 28-24 yn erbyn Howard o Effingham mewn amser ychwanegol, pan sgoriodd Louis Rochford ei bedwerydd cais o’r gem.  Croesodd Jonah Morgan a Bob Hall gyda Harry Metcalfe yn trosi ddwywaith.

 

Enillodd blwyddyn 9; oedd yn bencampwyr ddwy flynedd yn ol yn stadiwm Wembley pan yr oeddent yn ddisgyblion blwyddyn 7; yn erbyn Ysgol Hinchley Wood o Esher 34-0

 

Yn ol Rhydian Garner, athro chwaraeon yng Nglantaf “Roedd yn ddiwrnod da yn Maidenhead.  Roedd yn bleser gweld tri tim yn mynd drwyddo I’r rownd nesaf.  Mae’n bleserus gweld y bechgyn yn chwarae mor dda, yn enwedig blwyddyn 9.”

 

“Roedd gennym dair gem ac er bod llwyddiant blwyddyn 9 yn goron ar y diwrnod yn ennill 34-0, roedd yn berfformiad amddiffynnol da yn erbyn tim cryf Hinchley Wood.  Ar y cyfan roedd ein perfformiadau yn dda sydd yn mynd a nhw drwyddo’n hyderus i’r rownd nesaf.”

 

Ar ddydd Iau, tro dau dim o Ysgol Gyfun Ystalyfera ac un o St John Baptist, Aberdar, fydd i chwarae’r rownd gyntaf.

 

It was a fantastic afternoon for Cardiff’s Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf after their year 7, 8 and 9 all won their Champion Schools national first round games, the year 7s being on the road to Wembley Stadium.

 

The Year 7 side beat Chatham’s St John Fisher Catholic Comprehensive School 24-10 thanks to two tries from Tom Weekley, two from Madoc Kitchener and one from Ifan Cox with Weekley converted twice.

 

Year 8 beat Howard of Effingham 28-24 in golden point extra time when Louis Rochford scored his fourth try of the game. Jonah Morgan and Bob Hall had also crossed with Harry Metcalfe kicking two goals.

 

Finally the year 9 side, who were successful at Wembley two years ago when they were year 7 pupils, beat Hinchley Wood School from Esher 34-0. Jac Lloyd posted a hat-trick of tries and the same number of goals, Cai Marcus crossed for a brace of tries, whilst Iwan Johnes and Rhodri Thomas completed the try scoring. Ewan Scuse also added a goal.

 

Glantaf teacher Rhydian Garner said: “It was a good day in Maidenhead. It was fantastic to have three teams through to the next round. It’s very satisfying to watch the boys play so well especially Year 9.

 

“We had three hard games and although the year 9s capped a great day off with a 34-0 win, it was a fine defensive performance against a very strong Hinchley Wood side. Altogether we had impressive performances which takes them through to the next round with confidence.”

 

On Thursday, it's the turn of two sides from Ysgol Gyfun Ystalyfera and one from St John the Baptist School, Aberdare who all have first round games.