Wales Rugby League

Menu

Article

Champion Schools Kicks Off in Wales

18th November 2016, 15:10

Champion Schools Kicks Off in Wales

Gellihaf take the spoils against Cwm Rhymni compatriots Y Gwyndy

The weather didn’t look great this morning, frequent showers and a hint of iciness to the air made it look possible that the first of this year’s Champions Schools rounds in Caerphilly wasn’t going to take place.

 

One thing’s for sure, Caerphilly Council investing in a 4G pitch at Y Gwyndy school will pay its dividends, plus the showers held off long enough for the game to go ahead.

 

A few late drop outs from the festival meant it would only be the two Cwm Rhymni sites taking part, Gellihaf, the original site in Fleur De Lys and Y Gwyndy in Caerphilly town centre.

 

With both Mr. Jones (Y Gwyndy) and Mr. Hill (Gellihaf) happy to play two 25 minute halves, away we went.

 

Unfortunately for Mr. Jones, it would be his side on the defensive side for most of the half as the Gellihaf side linked up well and played some good rugby.  The half time score saw Gellihaf ahead 34-0 up against a spirited defence from Y Gwyndy.

 

The second half was to be a much closer affair as the Gwyndy side got the bit between their teeth and started to play some good attacking rugby, stretching the Gellihaf side across the field and getting into some good attacking positions.

 

The score in the second half saw Gellihaf just edge it by 16 points to Y Gwyndy’s 10, resulting in the final score being:

 

Y Gwyndy 10-50 Gellihaf

 

Player of the match went to strong running Cobi Rees of Gellihaf, some good attacking flair and finishing with his name on the score sheet with two well taken tries.

 

 

 

Nid oedd y tywydd yn edrych yn wych y bore yma, sawl cawod ac awgrym oer Gaeaf yn yr awyr yn ei gwneud i edrych yn bosibl nad fydd y cyntaf o rowndiau Ysgolion Pencampwyr eleni yng Nghaerffili yn mynd i ddigwydd.

 

Un peth yn sicr, fod buddsoddi Cyngor Caerffili mewn cae 4G yn yr ysgol Y Gwyndy yn un wych, yn ogystal â'r cawodydd eu cadw oddi ddigon hir i’r gêm fynd yn ei flaen.

 

Gyda rhai ysgolion yn tynnu’n ôl yn hwyr o’r gystadleuaeth, dim ond y ddau safle Cwm Rhymni a fyddent yn cymryd rhan, Gellihaf, y safle gwreiddiol yn Fleur De Lys ac Y Gwyndy yng nghanol tref Caerffili.

 

Gyda'r ddau athro Mr Jones (Y Gwyndy) a Mr Hill (Gellihaf) yn hapus i chwarae dau 25 hanner munud, i ffwrdd a ni.

 

Yn anffodus i Mr Jones, roedd ei dîm ar yr ochr amddiffynnol ar gyfer y rhan fwyaf o'r hanner wrth i dîm Gellihaf ymgysylltu yn dda ac yn chwarae rygbi gwych. Gwelodd y sgôr hanner amser gyda Gellihaf ar y blaen 34-0 hyd yn oed yn erbyn amddiffyniad ysbryd o’r Gwyndy.

 

Roedd yr ail hanner yn llawer agosach wrth i dîm Y Gwyndy cael y darn rhwng eu dannedd a dechrau chwarae rygbi ymosodol da, ymestyn tîm Gellihaf ar draws y cae a darganfod swyddi ymosod da.

 

Y sgôr yn yr ail hanner llawer agosach gyda Gellihaf yn mynd a’r hanner gan 16 pwynt i 10 pwynt Y Gwyndy, gan arwain i sgôr terfynol:

 

Y Gwyndy 10-50 Gellihaf

 

Chwaraewr y gêm yn mynd i redwr cryf Gellihaf, Cobi Rees, rhedeg yn ddawnus ac yn ymosodol da ac yn gorffen gyda'i enw ar y daflen sgôr gyda dau gais da.